PVC - Kalsit Mikser Besleme Sistemi | Düzlem

PVC - KALSİT MİKSER BESLEME SİSTEMİ

  • Proje Tarihi:Fri Jan 01 2016
  • Lokasyon:Kocaeli / Türkiye
  • İş Kapsamı:Mühendislik, Mekanik, Otomasyon, Montaj
  • Sektör:Plastik

Sistem Hakkında Genel Bilgi

Sistem iki ayrı Extruder hattını besleyecek şekilde projelendirilmiştir. Birinci Extruder Hattı 2500kg/h, ikinci Ektruder hattı 1000kg/h kapasiteye sahip olup toplamda 84 ton/gün üretim gerçekleştirilmektedir. Sistemde üç tip Kalsit, üç tip PVC için 50m3 hacminde dört adet, 15m3 hacminde iki adet stok silosu kullanılmıştır. Additivelerin sisteme otomatik dahil edilmesi için on altı farklı hammadde kullanım imkânı sunan, mikro dozaj ünitesi bulunmaktadır. Proseste kullanılan yirmi çeşit sıvının dozajlanması ve miksere beslenmesi sıvı dozajlama sistemi ile gerçekleştirilir. Proses SCADA üzerinden yönetilmektedir.

Çalışma Prensibi

Silobas ile gelen kalsit silo sistemine depolanır. Bigbag ile gelen PVC’ler bigbag boşaltma makinesinin entegre edildiği yükleme sistemi ile stok silolarına yüklenir.

Torba ile gelen Additive’ler Mikro dozaj ünitesinde bulunan yükleme kapaklarından sisteme dahil edilir. Sıvı guruplarının depolanması tank çiftliğinde bulunan taklara yapılır. SCADA üzerinde kayıtlı reçetelerden veya yeni oluşturulabilecek reçete üretimi için oparatör tarafından start verilmesi ile birlikte, reçetede bulunan hammaddeler helezon konveyörler veya dozaj pompaları vasıtası ile dozajlanır. Tartım gerçekleşen harman, transfer bunkerlerine alınır. Transfer bunkerlerindeki toz guruplar pnömatik transport yöntemi ile mikserlerin üzerinde bulunan siklonlara taşınır. Mikser ile dozajlama sistemi arasında dijital haberleşme gerçekleştirildiğinden Mikser programlanan proses sırasına  uygun olarak sırası ile ilgili hammadde gruplarını belirli parametrelere göre talep eder ve sistem otomatik olarak mikseri besler.

Plastik sektöründeki uygulamalar hakkında detaylı bilgi mi istiyorsunuz ?