Kaynak Elektrodu Toz Harman Dairesi | Düzlem

Kaynak Elektrodu Toz Harman Dairesi

  • Proje Tarihi:Thu Mar 23 2017
  • Lokasyon:Manisa / Türkiye
  • İş Kapsamı:Mühendislik, Mekanik, Otomasyon, Montaj
  • Sektör:Maden, Mineral

Sistem Hakkında Genel Bilgi

Sistem toplamda elli dört adet farklı hammadde için projelendirilmiş olup, 6 t/h kapasiteye sahiptir. Elli dört hammaddeden oluşabilecek her kombinasyondan aynı anda iki farklı reçete hazırlayabilmektedir.Harman hazırlama sisteminde proses akışı, PLC kontrollü otomasyon sistemi tarafından sağlanmakta olup, sistemin yönetilmesi SCADA üzerinden gerçekleştirilmektedir.SCADA içerisinde yetkilendirme yapılarak, kullanıcıların sorumluluk dışı alanlara girmesi engellenerek operatör kaynaklı hataların önüne geçilir. Yetkilendirme modülü sayesinde, sistem içerisine kaydedilen formüllerin dışarıya çıkarılması ve rakip firmaların eline geçmesi önlenerek, firmanın ar-ge çalışmaları ve yıllar içerisinde edindiği tecrübenin gizliliği sağlanmıştır.

Çalışma Prensibi

Hammaddelerin sisteme girişi kurulan barkodlama sistemi ile yapılmıştır. Hangi hammaddenin hangi stok silosuna dolacağı sistem tarafından yönetilerek olası hataların önüne geçilmiştir. Harman hazırlama sisteminde ortak tartım kefesi yerine her hammadde için gravimetrik feeder kullanılarak reçetedeki tüm hammaddelerin aynı anda dozajlaması gerçekleştirilmektedir. Bu sayede hem harman hazırlama süresi düşürülmüş hem de tartım hassasiyetleri %0.5 gibi çok hassas seviyelere çekilmiştir. Reçetesi oluşturulan harmanlar otomatik olarak toplama bandından alınarak daha sonra üretimde kullanılmak üzere paketleme ünitesinde paketlenmektedir.

Endüstri sektöründeki uygulamalar hakkında detaylı bilgi mi istiyorsunuz ?