Dry Blend Stoklama ve Extruder Besleme Sistemi – Düzlem

DRY BLEND STOKLAMA VE EXTRUDER BESLEME

  • Proje Tarihi:Fri Jan 01 2016
  • Lokasyon:Adana / Türkiye
  • İş Kapsamı:Mühendislik, Mekanik, Otomasyon, Montaj
  • Sektör:Plastik

Sistem Hakkında Genel Bilgi

Bu proje, PVC boru sektöründe dünyanın önde gelen firmalarından olan ve Türkiye tesisleri Adana’da bulunan fabrikanın dry blend stoklama ve extruder merkezi besleme projesidir. 5 adet PVC turbo mikserde hazırlanan farklı formüllerdeki dry blend (kuru karışım) yoğun faz pnömatik taşıma yöntemiyle stok silolarına gönderilmektedir. Stoklanan malzeme 80m uzaklıkta bulunan 8 adet paslanmaz stok silolarının altındaki, kapasitesi 1-6 ton/saat arasında değişen basınçlı kaplar ile pnömatik olarak extruder üzerindeki stok bunkerlerine gönderilmektedir. Yaptığımız ar-ge çalışmalarıyla çalışma basıncını 2-3 bar düzeyinde tutarak aynı tip sistemler ile kıyaslandığında önemli ölçüde hava tüketim avantajı sağlamaktayız.

Çalışma Prensibi

Sistem PLC kontrollü bir SCADA sistemi üzerinden tam otomatik çalışmaktadır. Operatör, ekrandan mikserlerde hazırlanan harmanı hangi siloya stoklamak istediğini ve stok yapılan silolardan da hangi extruderlere göndermek istediğini seçer. Seçilen bu kombinasyon sonrasında hat üzerindeki tüm ekipmanlar bu şartı gerçekleştirerek transportu başlatır. Yapılan tüm bu işlemler ile ilgili günlük olarak raporlama oluşturulur ve arşivlenir.

Plastik sektöründeki uygulamalar hakkında detaylı bilgi mi istiyorsunuz ?