Gravimetrik Besleyiciler

Azalan ağırlık tartım sistemleri...

Continue dozaj sistemlerinde en çok kullanılan besleyici türlerinden birisi olan azalan ağırlık dozaj sistemleri (Loss in weight feeders) genellikle referans alınan ana malzemeye maksimum %20 oranında katılan katkıların dozajlanmasında kullanılır.  Kullanılacak malzemenin karakteristik özelliklerine göre besleyici kısmı bantlı veya helezonlu olabilir. Kırılgan ve taneli malzemelerin beslenmesinde bantlı sistem tercih edilirken yapışkan ve topak yapma eğilimi olan malzemelerde helezon besleyicili tip tercih edilmektedir.

Batch dozaj sistemiyle üretilecek bir formülasyonda, kullanılacak malzemeler arasında miktar olarak büyük farklılıklar bulunması durumunda mikro dozaj sistemleri devreye girmektedir. Böyle bir durumda tartılacak malzemeler gruplara ayrılarak birbirine yakın miktarlarda aynı tartım grubunda birleştirilirler. Bu arada formülasyona giren oranca küçük malzemelerin tartım işlemi mikro dozaj sistemi diye adlandırılır. sistemlerde besleme, çok küçük çaplı mikro besleyiciler ile gerçekleştirilirler. Genellikle reçetedeki katkı malzemeleri bu yöntemle verilir. Dizayn olarak mikro dozaj kefesi sabit olup tüm katılar buraya boşaltılarak tartılabildiği gibi, malzeme çeşidi fazla olan proseslerde kefe hareketli yapılıp her bir malzeme bunkerinin altına giderek tek tek tartım gerçekleştirilir.

ÖRNEK PROJELER


Gravimetrik besleyiciler hakkında detaylı bilgi mi istiyorsunuz ?

KATALOGLAR